Skip to main content

Uitschrijven

Bedankt voor uw interesse in OneTouch®. Voer het e-mailadres in dat u wenst uit te schrijven.

Merk op dat door uw e-mailadres uit te schrijven, u zichzelf uitschrijft voor alle marketingcommunicatie van OneTouch®, zowel digitaal, per post als per telefoon.