Skip to main content
Header_Over Diabetes

Hoe wordt diabetes behandeld?

Hoe wordt diabetes behandeld?

Het doel van ieder behandelingsplan voor personen met diabetes is het onder controle brengen van de bloedsuikerspiegel en het voorkomen van gezondheidsproblemen of complicaties. Iedere persoon heeft echter unieke behoeften, en daarom hebt u een specifiek zorgplan nodig voor uw diabetes.

Voor meer info over de behandeling van type 1-diabetes klikt u hier.

Voor meer info over de behandeling van type 2-diabetes klikt u hier.

Voor meer info over de behandeling van zwangerschapsdiabetes klikt u hier.

Het is teamwork

Een teamaanpak is aanbevolen voor de behandeling van uw diabetes, met u als het belangrijkste teamlid. U bent tenslotte degene die getroffen is door diabetes en die er iedere dag mee bezig is.

U kunt ook uw gezinsleden of goede vrienden erbij betrekken. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen met de planning en bereiding van uw maaltijden, een wandeling met u maken na het avondmaal, u begeleiden tijdens bezoeken aan uw arts of gewoon een luisterend oor bieden. U kunt ook navragen of er diabetesgroepen zijn in uw buurt.

Uw diabeteszorgverleningsteam

Laten we even kijken wie er deel kan uitmaken van uw zorgverleningsteam. Wie deel uitmaakt van uw zorgverleningsteam zal afhangen van verscheidene factoren, zoals de specialisten die u nodig hebt om uw diabetes onder controle te houden en wat er precies beschikbaar is in uw gezondheidszorgsysteem.

De volgende professionele zorgverleners kunnen deel uitmaken van uw diabeteszorgverleningsteam:

  • Huisarts: Uw huisarts is de arts die u opzoekt voor algemene controles of wanneer u ziek bent. Uw huisarts is ook de persoon die u doorverwijst naar specialisten en andere teamleden. Andere zorgverleners die eerstelijnshulp bieden, zijn eerstelijns diabetesverpleegkundigen.
  • Endocrinoloog: Een arts die is gespecialiseerd in hormoonziekten, zoals diabetes. Vraag uw huisarts of u een endocrinoloog moet raadplegen. Dit zal afhangen van het stadium waarin uw diabetes zich bevindt en uw behandelingsplan.
  • Diabetesverpleger-educator: Een verpleegkundige met een speciale opleiding en achtergrond voor het verzorgen en trainen van personen met diabetes. Verpleger-instructeurs leren u de dagelijkse zelfzorgpraktijken voor diabetes aan, zoals het doorvoeren van wijzigingen in uw gezondheidsgewoonten, de veilige omgang met diabetesmedicatie en het testen van uw bloedsuiker.
CO/LFS/1016/0115, CO/LFS/0416/0039