Skip to main content

Privacybeleid

LifeScan, divisie van Johnson & Johnson Medical NV., geregistreerd in België onder Registratienummer: RPR (Brussel): 0425.967.580, Maatschappelijke zetel: LifeScan, Leonardo Da Vincilaan 15, B-1831 Diegem. Postadres: Antwerpseweg 15-17, 2340 B-Beerse, houdt zich bezig met privacykwesties en wil dat u bekend bent met hoe wij informatie verzamelen, gebruiken en bekendmaken. Dit Privacybeleid omschrijft onze praktijken in verband met informatie die wij of onze dienstverleners verzamelen via de website of webeigendom (inclusief bijvoorbeeld een mobiele website of applicatie) die door ons wordt uitgevoerd en beheerd en waar vandaan u dit Privacybeleid hebt bereikt (hierna “site” genoemd). Door persoonsgegevens aan ons te geven of door de site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

INFORMATIEVERZAMELING

Informatie die u verstrekt

Op sommige pagina's van de site kunt u gevraagd worden om persoonsgegevens te versturen zodat u kunt profiteren van specifieke onderdelen (zoals de nieuwsbrief, tips/suggesties, orderverwerking) of om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals sweepstakes of andere promotionele acties). U zult worden geïnformeerd welke informatie vereist is en welke informatie optioneel is.

Wij kunnen de informatie die u hebt ingestuurd combineren met andere informatie die wij over u hebben verzameld, zowel on- als offline, inclusief bijvoorbeeld uw aankoopgeschiedenis. Wij kunnen deze ook combineren met informatie die wij over u hebben ontvangen uit andere bronnen, zoals andere Johnson & Johnson werkmaatschappijen, openbare informatiebronnen (inclusief informatie van uw openbare profielen op sociale media) en andere externe partijen.

Passief verzamelen en gebruiken van informatie

Als u door de site navigeert, kan er passief informatie verzameld worden (dat wil zeggen, verzameld zonder dat u de informatie actief verstrekt) met behulp van verschillende technologieën. Wij en onze externe dienstverleners verzamelen en gebruiken passief informatie op verschillende manieren, inclusief:

Via uw browser: Bepaalde informatie wordt door de meeste browsers verzameld, zoals uw Media Access Control (MAC)-adres, computertype (Windows of Macintosh), schermresolutie, versie van het besturingssysteem en type en soort internetbrowser. We kunnen vergelijkbare informatie verzamelen, zoals het type apparaat en het identificatienummer, als u via een mobiel apparaat naar de site gaat.

Gebruik van cookies: Cookies zijn stukjes informatie die rechtstreeks op de computer die u gebruikt opgeslagen worden. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen, zoals browsertype, tijd besteed op de site, bezochte pagina's en taalvoorkeuren. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor beveiligingsdoeleinden, om navigatie makkelijker te maken, informatie effectiever te tonen en om uw ervaring op de site persoonlijk te maken. Wij gebruiken ook cookies om uw computer of apparaat te herkennen voor beter gebruikersgemak van de site, zoals onthouden wat er in uw winkelwagentje zit. Daarnaast gebruiken wij cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de site om het ontwerp en de functionaliteit continu te verbeteren, begrijpen hoe personen de site gebruiken en om ons te helpen vragen te beantwoorden met betrekking tot de site. Cookies stellen ons verder in staat te kiezen welk van onze advertenties of aanbiedingen het meest aantrekkelijk zijn voor u en deze te tonen als u op de site bent. Wij kunnen ook cookies gebruiken in online reclame om de reacties van consumenten op onze advertenties bij te houden.

U kunt deze cookies weigeren door de instructies in uw browser te volgen; echter, als u ze niet accepteert, is het mogelijk dat u enige ongemakken ervaart in uw gebruik van de site. Het kan ook zijn dat u geen advertenties of andere aanbiedingen van ons ontvangt die passen bij uw interesses en behoeften. Meer over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org.

Gebruik van Flash-cookies: Ons gebruik van Adobe Flash-technologie (inclusief Flash Local Stored Objects (“Flash LSO's”)) stelt ons in staat om u onder andere beter op u toegespitste informatie te tonen, uw constante toegang te garanderen tot en gebruik van de site en informatie over uw gebruik van de site te verzamelen en te bewaren. Als u niet wilt dat er Flash LSO's worden opgeslagen op uw computer, kunt u de instellingen van uw Flash-speler aanpassen om opslag van Flash LSO te blokkeren door gebruik te maken van de gereedschappen die beschikbaar zijn op het Configuratiescherm voor website opslag instellingen. U kunt Flash LSO's ook besturen door naar het scherm Algemene Opslag Instellingen te gaan en de aanwijzingen te volgen welke instructies kunnen bevatten die bijvoorbeeld uitleggen hoe bestaande Flash LSO's verwijderd kunnen worden (hiernaar wordt verwezen als “informatie” op de Macromedia-site), hoe u kunt voorkomen dat Flash LSO's op uw computer terechtkomen zonder dat u daarom gevraagd hebt en (voor Flash Player 8 en later) hoe u Flash LSO's kunt blokkeren die niet door de beheerder van de pagina worden geleverd waar u zich op dat moment op bevindt). Wij wijzen u erop dat als u de Flash-speler zodanig instelt dat acceptatie van Flash LSO's wordt beperkt of gelimiteerd, dat dit het functioneren van sommige Flash-toepassingen kan verminderen of belemmeren, inclusief mogelijk Flash-toepassingen die gebruikt worden in verband met de site of onze online informatie.

Gebruik van pixeltags, webbeacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologie: Deze kunnen worden gebruikt in verband met sommige site-pagina's en HTML-geformatteerde e-mailberichten om onder andere acties van site-gebruikers en ontvangers van e-mails te volgen, het succes van onze marketingcampagnes te meten en statistieken samen te stellen over gebruik van de site en reactiepercentages.

Gedragsadvertenties online: Het gebruik van cookies, pixeltags, webbeacons, clear GIF's of andere vergelijkbare technologieën stelt onze externe leveranciers in staat om advertenties te leveren over onze producten en diensten als u de site bezoekt of andere websites of webeigendommen van het internet. Deze leveranciers kunnen pixeltags, webbeacons, clear GIF's of vergelijkbare technologieën op de site en andere websites en webeigendommen plaatsen en ook cookies van externe partijen plaatsen of erkennen als u de site of andere sites of webeigendommen bezoekt. Zij kunnen informatie over uw bezoeken aan de site of andere websites of webeigendommen gebruiken om advertenties over goederen en diensten waar u mogelijk in geïnteresseerd bent te plaatsen.

IP-adressen: Uw IP-adres is een getal dat automatisch door uw internetprovider aan uw computer die u gebruikt wordt toegekend. Een IP-adres wordt automatisch geïdentificeerd en vastgelegd in onze serverlogbestanden telkens als een gebruiker onze websites bezoekt, samen met de duur van het bezoek en de pagina's die zijn bekeken. Het verzamelen van IP-adressen is een standaardhandeling op het internet en wordt door heel veel websites automatisch gedaan. We gebruiken IP-adressen om de gebruiksniveaus van de site te berekenen, om diagnoses van serverproblemen te ondersteunen en het beheer van de site mogelijk te maken.

Informatie van het apparaat: Wij kunnen informatie verzamelen over uw mobiele apparaat, zoals een unieke apparaatidentificatienummer.

Hoe we informatie gebruiken en bekendmaken

We gebruiken en maken de informatie bekend die u aan ons hebt gegeven zoals aan u wordt uitgelegd op het moment van verzamelen.

We gebruiken ook informatie van en over u:

  • om op uw vragen te reageren en aan uw verzoeken te voldoen, zoals u de documenten of e-mailwaarschuwingen te sturen waar u om gevraagd hebt;
  • om u belangrijke informatie te sturen met betrekking tot onze relatie met u of betreffende de site, onze voorwaarden en beleid en/of andere administratieve informatie te veranderen; en
  • voor onze bedrijfsdoelen, zoals gegevensanalyse, inspecties, het ontwikkelen van nieuwe producten, onze website verbeteren, onze producten en diensten verbeteren, gebruikstrends van de site identificeren, uw ervaring op de site persoonlijk maken door producten en aanbiedingen die bij u passen te presenteren en de effectiviteit van onze promotionele campagnes te bepalen.

Wij maken ook informatie bekend die via de site is verzameld:

  • aan onze partners voor doeleinden beschreven in dit Privacybeleid. Een lijst van onze partners is hier verkrijgbaar (klik op de link voor Form 10K, Exhibit 21 onder “SEC Filings”). LifeScan België, een divisie van Johnson & Johnson Medical NV., geregistreerd in België onder Registratienummer: RPR 0425.967.580, Maatschappelijke zetel: LifeScan, Leonardo Da Vincilaan 15, B-1831 Diegem. Postadres: Antwerpseweg 15-17, 2340 B-Beerse, is de partij die verantwoordelijk is voor het beheer van de gezamenlijk gebruikte Persoonsgegevens;
  • aan onze externe partners met wie wij gezamenlijk een promotie aanbieden;
  • aan onze externe dienstverleners die diensten leveren als website hosting en beheer, hosting van mobiele toepassingen, gegevensanalyse, betalingsverwerking, orderverwerking, bieden van infrastructuur, IT-diensten, klantenservice, e-mail en reguliere postdiensten, creditcardverwerking, inspectiediensten en andere diensten om ze in staat te stellen diensten te leveren; en
  • aan een externe partij in het geval van reorganisatie, fusie, verkoop, samenwerkingsverbanden, toekenning, overdracht of andere verwerking van een deel of al onze zaken, middelen of aandelen (inclusief in verband met faillissementen of vergelijkbare procedures).

Daarnaast gebruiken en maken we de verzamelde informatie bekend via de site voor zover wij dat nodig of geschikt achten: (a) voor zover toegestaan door de geldende wetgeving, inclusief wetten buiten het land waar u woont; (b) om aan het wettelijke proces te voldoen; (c) om aan verzoeken te voldoen van openbare en overheidsinstanties, inclusief openbare en overheidsinstanties buiten het land waar u woonachtig bent; (d) om onze algemene voorwaarden te bekrachtigen; (e) om onze activiteiten of die van onze gelieerde bedrijven te beschermen; (f) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom en/of dat van onze gelieerde bedrijven, u of anderen te beschermen; en (g) om ons in staat te stellen beschikbare oplossingen toe te passen of de schade waar wij mee te maken krijgen te beperken. We kunnen ook de via de site verzamelde informatie op andere manieren met uw instemming gebruiken en bekendmaken.

Wij gebruiken en maken informatie ook bekend die wij passief hebben verzameld zoals hierboven beschreven, onder “Passief verzamelen en gebruiken van informatie” en voor andere doeleinden, behalve waar wij volgens de geldende wet anderszins verplicht zijn (bijvoorbeeld als wij dergelijke informatie dienen te behandelen als zijnde persoonsgegevens). Daarnaast kunnen we informatie die niet persoonlijk is gebruiken en bekendmaken voor elk willekeurig doel. Als we informatie die niet persoonlijk is combineren met informatie dat dat wel is (zoals het combineren van uw naam met uw geografische locatie) zullen wij de gecombineerde informatie behandelen als persoonlijke informatie zolang als deze gecombineerd is.

WEBSITES EN DIENSTEN VAN DERDEN

Dit Privacybeleid is niet gericht op en wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacy, informatie en andere praktijken van derden, inclusief derden die een site of webeigendom exploiteren (inclusief, zonder beperking, alle toepassingen) die beschikbaar is via deze site of waarvan deze site een link bevat. De beschikbaarheid van of plaatsen van een link naar een dergelijke site of eigendom op de site houdt geen aanbeveling in van ons of onze gelieerde bedrijven.

BEVEILIGING

Wij maken gebruik van redelijke organisatorische, technische en administratieve maatregelen om de persoonlijke informatie in ons bezit te beschermen. Helaas kan voor geen enkele gegevensoverdracht over het internet noch voor enig gegevensopslagsysteem een 100% veiligheidsgarantie worden geboden. Als u reden hebt om te denken dat uw interactie met ons niet langer veilig is (bijvoorbeeld als u denkt dat de beveiliging van een van uw accounts bij ons is geschaad), neem dan onmiddellijk contact op met ons over dit probleem conform de sectie “Contact met ons opnemen” hieronder.

KEUZES EN TOEGANG

Uw keuzes met betrekking tot ons gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie

Wij bieden u keuzes met betrekking tot ons gebruik en bekendmaking van uw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. U kunt ervoor kiezen het volgende uit te schakelen:

  • Ontvangen van onze marketingcommunicatie: Als u niet langer marketingcommunicatie van ons wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen ze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam, geef de vormen van marketingcommunicatie aan die u niet langer wenst te ontvangen en vermeld de adres(sen) waar deze naartoe worden gestuurd]. Als u bijvoorbeeld niet langer marketing e-mails of reguliere post van ons wenst te ontvangen, kunt u dat aangeven en tevens uw naam en e-mail of postadres vermelden. U kunt ervoor kiezen geen marketingmededelingen meer van ons te ontvangen door naar de site te gaan en uw online profiel bij te werken. Daarnaast kunt u ervoor kiezen geen marketing e-mails meer van ons te ontvangen door de instructies te volgen die in een dergelijk bericht gegeven worden.
  • Herinneringen ontvangen van ons: Als u niet langer medische herinneringen van ons wilt ontvangen, kunt u ervoor kiezen ze niet meer te ontvangen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw antwoord aan ons uw naam en e-mailadres of telefoonnummer waarop u de herinneringen van ons ontvangt.
  • Het delen van uw persoonsgegevens met gelieerde bedrijven en externe partners: Als u wilt dat wij uw persoonsgegevens niet delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden, kunt u dit aan ons laten weten door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar [email protected]. Vermeld in uw antwoord aan ons dat wij niet langer uw persoonlijke informatie mogen delen met onze gelieerde bedrijven en/of externe partners voor hun marketingdoeleinden en vermeld uw naam en e-mailadres.

Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek(en) te voldoen. Wij wijzen u erop dat als u zich terugtrekt zoals hierboven beschreven, wij niet in staat zullen zijn om uw persoonlijke informatie te verwijderen uit de databases van onze gelieerde bedrijven waarmee wij reeds uw persoonlijke informatie hebben gedeeld (d.w.z. vanaf de datum dat wij uw verzoek tot opzeggen hebben verwerkt). Als u ervoor kiest geen marketinggerelateerde berichten meer van ons te ontvangen, kunnen wij u nog wel belangrijke transactionele en administratieve berichten sturen waarvoor u niet kunt kiezen om deze niet meer te ontvangen.

Hoe kunt u toegang krijgen tot, wijzigingen aanbrengen in uw persoonlijk informatie of deze verwijderen?

Neem, als u de persoonlijke informatie die u ons via de site heeft gegeven wilt bekijken, corrigeren, bijwerken of verwijderen, contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected]. Wij proberen zo snel mogelijk aan uw verzoek te voldoen. U kunt ook naar de site gaan en uw online profiel bijwerken.

BEWAARPERIODE

We zullen uw persoonlijke informatie bewaren zolang dit nodig is voor de in dit Privacybeleid samengevatte doeleinden, tenzij een langere bewaarperiode vereist of toegestaan is door de wet of om anderszins aan een wettelijke verplichting te voldoen.

GEBRUIK VAN DE SITE DOOR MINDERJARIGEN

De site is niet gericht op personen jonger dan 13 jaar en wij vragen van deze personen dat zij geen Persoonlijke Informatie via deze site verstrekken.

GRENSOVERSCHRIJDENDE OVERDRACHT

Uw persoonlijke informatie kan in elk willekeurig land waar we faciliteiten of dienstverleners hebben, worden opgeslagen en verwerkt. door onze site te gebruiken of door ons toestemming te geven (waar wettelijk verplicht), gaat u akkoord met de overdracht van informatie naar landen anders dan het land waar u woonachtig bent, inclusief de Verenigde Staten, die andere gegevensbeschermingswetten kunnen hanteren dan in uw eigen land.

GEVOELIGE INFORMATIE

Behalve als wij het specifiek verzoeken of vragen, vragen wij u ons geen gevoelige persoonlijke informatie te sturen of aan ons bekend te maken (bijv. informatie met betrekking tot ras of etnische afkomst, politieke mening, religie of andere overtuigingen, gezondheid, criminele achtergrond of lidmaatschap van een vakbond) op of via de site of anderszins. In die gevallen waar we u vragen ons gevoelige informatie te verstrekken, doen wij dit met uw uitdrukkelijke toestemming.

UPDATES VAN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen dit Privacybeleid wijzigen. Kijk ook even bij de “LAATST BIJGEWERKT” legenda bovenaan deze pagina om te kijken wanneer dit beleid voor het laatst is bijgewerkt. Veranderingen in dit Privacybeleid treden in werking als wij het herziene Privacybeleid op de site zetten. Uw gebruik van de site na deze wijzigingen betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid.

CONTACT MET ONS OPNEMEN

Neem als u vragen hebt over dit Privacybeleid contact op met ons via, bijv. e-mail naar [email protected] of schrijf naar het volgende adres:

ADRES

OneTouch® LifeScan
Antwerpseweg 15-17
B 2340 Beerse